icon-btn-facebookicon-face-sad

Latvijas iedzīvotāji kā lielākās dabas vērtības nosaukuši dabiskos mežus un Baltijas jūras piekrasti

Lai noskaidrotu, kāda ir Latvijas iedzīvotāju attieksme pret Latvijas dabu un tās saglabāšanu, Pasaules Dabas Fonds (PDF) sadarbībā ar Kantar TNS ir veicis pētījumu “Latvijas daba un tās aizsardzība”.

Pētījuma rezultāti liecina, ka absolūtais vairākums – 85 % Latvijas iedzīvotāju vecumā no 20 – 65 gadiem piekrīt apgalvojumam, ka “Latvijas daba ir unikāla”. Savukārt kā īpašas dabas vērtības iedzīvotāji nosaukuši dabiskos mežus (75 %), Baltijas jūru un tās piekrasti (66 %)  kā arī tīrus un dabiskus ezerus, upes un avotus (46 %).

PDF arī ir aicinājis Latvijas iedzīvotājus piedalīties diskusijās, stāstīt un fotografēt, kas tad mums katram atsevišķi un konkrēti ir vērtība dabā. Vairums iesūtīto attēlu un stāstu vēsta par mežu kā īpašu vērtību.

Pētījumā arī noskaidrots, ka pēdējā gada laikā Latvijas dabas aizsardzībā ir iesaistījušies 69 % iedzīvotāju vecumā no 20 līdz 65 gadiem. Salīdzinoši visbiežāk iedzīvotāji to darījuši, veicot dabai draudzīgas izvēles (43 % ) un videi draudzīgi saimniekojot savā vai ģimenes īpašumā/īstenojot videi draudzīgu biznesu (34 %).

Pēc Latvijas iedzīvotāju domām būtu nepieciešams īstenot stingrākus dabas aizsardzības pasākumus. Jo īpaši tos  būtu nepieciešams īstenot tādās jomās kā Baltijas jūra un tās piekraste (67 %), upes, ezeri un to aizsargjoslas (58 %), mežu apsaimniekošana ( 57 %) un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (56 %).

Aptaujas rezultāti arī rāda, ka Latvijas iedzīvotāji kā svarīgākos iemeslus, kāpēc daba būtu sargājama, min tīras vides saglabāšanu nākamajām paaudzēm ( 90 %) un dabas daudzveidības saglabāšana (75 %).

Pētījumā, izmantojot datorizētu aptauju, ir piedalījušies 1020 respondenti vecumā no 20 līdz 65 gadiem. Pētījumā ir izmantota reprezentatīvā izlase, kas atbilst Latvijas iedzīvotāju statistikas rādītājiem sadalījumā pēc to vecuma, dzimuma, tautības, reģiona un apdzīvotās vietas tipa. 

Atpakaļ pie jaunumiem