icon-btn-facebookicon-face-sad

Atvērtā diskusija Liepājas Universitātē

Diskusijā tiks spriests par Latvijas dabas vērtībām, nākotni un izaicinājumiem, kuri mūs sagaida. Tā tiek īstenota projekta “Latvijas simtgades dabas deklarācija” ietvaros, kas veltīts Latvijas simtgadei. Diskusija notiks Liepājas Universitātē, Lielā ielā 14, 227. auditorijā.

“Latvijas simtgade ir notikums, kas veicina pārdomāt vēsturi, stiprināt pilsoņu saiti ar savu valsti un tās vērtībām. Daba ir viena no šīm vērtībām, kuru nereti steidzīgajā gadsimtā uztveram kā līdzekli kāda mērķa sasniegšanai,” norāda Uģis Rotbergs, Pasaules Dabas Fonda valdes priekšsēdētājs un diskusijas vadītājs. 

Sarunās tiks apskatīts Latvijas dabas kanona jēdziens un nepieciešamība. 

Nākamās projekta diskusijas notiks Daugavpils Universitātē un Latvijas Kultūras akadēmijā 24. un 25. maijā, un arī tās būs atvērtas ikvienam interesentam. 

Projekts “Latvijas simtgades dabas deklarācija” veltīts Latvijas simtgadei un tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansiālu atbalstu.

Atpakaļ pie jaunumiem